Eltek Holding, et investeringsselskap kontrollert av Alain F. Angelil, har i dag overført alle sine 4.396.800 aksjer til et nytt selskap, Cleo Capital AS, som er 100 prosent eide av Eltek Holding. Eltek Holding, et investeringsselskap kontrollert av Alain F. Angelil, har i dag overført alle sine 4.396.800 aksjer til et nytt selskap, Cleo Capital AS, som er 100 prosent eide av Eltek Holding. Aksjene er overført til kurs 73 kroner.Etter dette kontrollerer Angelil 7.214.003 aksjer og 20.000 opsjoner i selskapet.