Svenske Coor Service Management (tidligere Skanska FM) har inngått avtale om å overlate ansvaret for drift av sine IT- løsninger til Svenske Coor Service Management (tidligere Skanska FM) har inngått avtale om å overlate ansvaret for drift av sine IT- løsninger til. . Avtalen gir EDB en forventet omsetning på om lag 100 millioner kroner over en periode på fem år.EDB har samtidig inngått en avtale som innebærer at Coor Service Management overtar ansvaret for store deler av EDBs interne tjenester. Avtalen forventes å gi kostnadsbesparelser for EDB på om lag 60 millioner kroner over en fem års periode.- EDB er en IT-leverandør med fokus på vekst. Vi er selv inne i en sterk vekstfase og i EDB har vi funnet en partner som kan tilpasse sine IT-leveranser i forhold til dette. Avtalen innebærer reduksjon i våre IT-kostnader. Vi er overbevist om at EDBs erfaring i forhold til kostnadseffektiv overtakelse av IT-drift vil sikre et både stabilt og fremtidsrettet IT-miljø for våre virksomhetskritiske behov, sier René Jacobsen, administrerende direktør i Coor Service Management Norge.- Avtalen er gledelig, og styrker vår posisjon i Sverige ytterligere. En avtale med en kunde som vokser og kontinuerlig får nye behov, bidrar til å fremheve EDBs styrke i forhold til å levere stabile og sikre løsninger, sier konsernsjef i EDB, Endre Rangnes.EDB og Coor Service Management har samtidig inngått en serviceavtale som innebærer at CSM får ansvaret for å levere en rekke interne tjenester til EDB fra 1.mars 2005. Som ledd i avtalen overtar CSM ansvaret for 34 ansatte i EDBs avdeling for intern service. CSM får blant annet ansvaret for drift av resepsjon, sentralbordtjenester, kantinedrift, byggdrift, rekvisita og interne post- tjenester. Avtalen gjelder i fem år og har en anslått verdi på i overkant av 300 millioner kroner. Totalt regner EDB med kostnadsbesparelser på om lag 60 millioner kroner i femårsperioden.- Dette handler om å ta egen medisin. På samme måte som våre kunder setter ut IT-tjenester til oss fordi dét ikke er deres kjerneområde, velger vi nå en leverandør med intern service som hovedfokus. Avtalen vil også gi de ansatte som nå begynner i Coor Service Management en bredere faglig plattform med større muligheter til å utvikle seg innen sine områder, sier Endre Rangnes.