Sparebanken Midt-Norge rapporterer om et resultat før tap og gevinster på 189 millioner kroner i fjerde kvartal 2004, sammenlignet med 119 millioner kroner i tilsvarende periode i 2003. Sparebanken Midt-Norge rapporterer om et resultat før tap og gevinster på 189 millioner kroner i fjerde kvartal 2004, sammenlignet med 119 millioner kroner i tilsvarende periode i 2003. Netto renteinntekter steg fra 206 millioner kroner i fjerde kvartal 2003 til 221 millioner kroner i fjor.Det foreslås ett utbytte på 20 kroner per grunnfondsbevis.SpareBank 1 Midt-Norge oppnådde i 2004 et overskudd etter skatt på 430 millioner kroner, sammenlignet med (222 mill.ioner kroner i 2003, som tilsvarer en egenkapitalavkastning på 18,7 prosent. Et resultat etter skatt på 430 millioner kroner er det beste resultatet i bankens historie.Administrerende direktør Finn Haugan gir i en kommentar uttrykk for at han er meget fornøyd med at banken i 2004 har oppnådd det beste resultatet i bankens historie.