Oslo Børs har innført børspause i Strømme-aksjen for å undersøke kursutviklingen de siste to dagene. Aksjen stiger 5,3 (12 øre) prosent til 2,40 kroner. I går steg den hele 27 øre.
Siste:
Børspausen oppheves 10.42.