Capona kjøper Choice-post

Capona AB kjøper seg opp til 42 prosent i Choice Hotels Scandinavia.

Børs

Capona AB har i dag inngått avtale med K Capital om kjøp av deres 42 prosent i Choice Hotels Scandinavia ASA, opplyses i en melding."Capona AB har inngått avtale med K Capital om kjøp av 20 529 756 aksjer til NOK 22,- pr aksje i Choice Hotels Scandinavia ASA. Aksje posten utgjør 41,64% av aksjene i Choice Hotels Scandinavia ASA.. Capona eide ingen aksjer i Choice Hotels Scandinavia ASA før kjøpet. Capona AB vil i henhold til Verdipapirhandellovens kapitel 4 om tilbudsplikt, fremme tilbud om kjøp av alle utestående aksjer i Choice Hotels Scandinavia ASA.Gjennomføring av den inngåtte aksjekjøpsavtalen mellom Capona AB, som kjøper, og K-Capital, som selger, er betinget av due diligence gjennomgang av Choice Hotels Scandinavia. Det er ventet at avtalen blir gjennomført innen utgangen av februar 2005. K-Capital selger alle sine aksjer og opsjoner på kjøp av akjser i Choice Hotels Scandinavia".Capona kommer dermed i tilbudspliktposisjon. Capona skriver ifølge Reuters at Stordalen ikke vil akseptere dette budet.I tillegg har Choice og Capona inngått en aksjonæravtale som gir partene diverse rettigheter og plikter med hensyn til kjøp og salg av hverandres aksjer dersom de ikke blir enige om en pris på Stordalens Choice-aksjer.

Nyheter
Børs