Wendel tror det norske aksjemarkedet kan ha mer å gå på, til tross for den sterke oppgangen siden 2003.- Vi mener at det norske aksjemarkedet kan gjøre det godt også denne måneden. Dersom oljeprisen holder seg, har Oslo Børs mer å gå på, men den kraftige oppgangen vi har sett siden 2003 gjør at vi tror mye av potensialet kan være tatt ut på kort sikt, sier Wendel i siste rapport ifølge DN.Investeringsdirektøren i DnB NOR Kapitalforvaltning anbefaler sine kunder en overvekt av globale aksjer.