Sammenlignet med slutt i Oslo, justert for valuta, gikk det slik med de norske aksjene notert i USA og Canada mandag.
Slutt USASlutt USA
SelskapSelskapOsloOslo(dollar)(dollar)(kroner)(kroner)AvvikAvvik
PGS (PGEOY)PGS (PGEOY)73,1673,16478,47478,470,10 %0,10 %
Frontline (FRO)Frontline (FRO)298,5298,546,446,4303,46303,461,66 %1,66 %
Norsk Hydro (NHY)Norsk Hydro (NHY)509,5509,577,677,6507,50507,50-0,39 %-0,39 %
RCCL (RCL)RCCL (RCL)319,5319,548,548,5317,19317,19-0,72 %-0,72 %
Smedvig (SMV/A)Smedvig (SMV/A)105,75105,7516,616,6108,56108,562,66 %2,66 %
Stolt-Nielsen (SNSA)Stolt-Nielsen (SNSA)36,1536,15236,42236,420,18 %0,18 %
Statoil (STO)Statoil (STO)15,7315,73102,87102,87-0,12 %-0,12 %
Stolt Offshore (SOSA)Stolt Offshore (SOSA)46,446,46,96,945,1345,13-2,75 %-2,75 %
CanArgo (CNR)CanArgo (CNR)9,649,641,481,489,689,680,41 %0,41 %
Telenor (TELN) Telenor (TELN) 1)60,7560,7527,9727,9760,9760,970,37 %0,37 %
Crew Gold Corp. Crew Gold Corp. 2)7,317,311,431,437,467,462,11 %2,11 %
Golar LNG (GLNG)Golar LNG (GLNG)13,313,386,9886,981,14 %1,14 %
Yara (YARIY)Yara (YARIY)12,612,682,4082,40-0,72 %-0,72 %
Ship Finance (SFL)Ship Finance (SFL)22,5922,59147,74147,74
Guinor (GNR) Guinor (GNR) 2)5,325,320,980,985,125,12-3,84 %-3,84 %
Børsindekser:Børsindekser:IndeksIndeks(%)(%)
NasdaqNasdaq2082,032082,03-0,22-0,22
Dow JonesDow Jones10715,810715,8S&P 500S&P 5001201,751201,75-0,11-0,11
Fotnoter:Fotnoter:
i USA tilsvarer 3 i Norgei USA tilsvarer 3 i Norge
2) Notert i Canada.2) Notert i Canada.