Resultater for 4. kvartal:
 • Ibas Holding kl. 08:00.
 • Tandberg Data: kl. 08:30.
 • Fred Olsen Energy kl. 09:00
 • Technor kl. 09:00
 • TV 2 Gruppen kl. 09:30.
 • Eltek: kl. 16:30.
 • Fast presentasjon.
 • Opticom, Sandsvær Sparebank.
Statistikk:
 • Statistisk sentralbyrå legger fram foreløpig statistikk over fiskerier, 2004.
 • Statistisk sentralbyrå legger fram tall vedrørende utenrikshandel med IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi)-varer, 2004.
 • Tyskland: Industriproduksjon i desember kl. 12:00.
Annet:
 • Norwegian Air Shuttle presenterer trafikktall kl. 08:00.
Innenriks:
 • Haugesund: Haugesundkonferansen. Konferansen samler de viktigste beslutningstakerne i den maritime næringen, Forsvaret, politikere og embetsverk.
 • Tromsø: Nasjonal polarkonferanse i regi av Universitetet i Tromsø, Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt og Polarmiljøsenteret. Oslo: Kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland står for den offisielle åpningen av Kirkens hus.
 • Stavanger: Nordisk konferanse for barne- og ungdomslitteratur: Livet + boka = sant.
 • Lillehammer: Sykehuset Innlandet etablerer om kort tid en ny venerologisk poliklinikk på SI Lillehammer.
 • Kristiansand: Kristiansand Næringsforening og Quartfestivalen 2005 holder pressemøte med temaet: Har Quartfestivalen betydning for byen og næringslivet?
 • Oslo: NUPI og Helsingforskomiteen arrangerer seminaret: Ukraina etter Oransjerevolusjonen - Hva nå?
 • Oslo: Direktoratet for naturforvaltning arrangerer et seminar om temaet: Hvordan kan vi oppfylle vårt internasjonale ansvar for å sikre livskraftige villreinbestander for framtida, samtidig som vi skal stimulere til ny verdiskaping og levende bygdesamfunn?
 • Oslo: Organisasjonen BarneVakten deler ut prisen Beste familieprogram 2004.
 • Andenes: Kulturminister Valgerd Svarstad åpner Hundreårsmarkeringen i Vesterålen, Kulturløft Golfstrømmen.
 • Oslo: Transparency International og Polyteknisk Forening arrangerer et seminar med temaet: Er Norge en spydspiss i kampen mot korrupsjon?
Utenriks:
 • København: Danskene går til valg, der statsminister Anders Fogh Rasmussen ifølge meningsmålingene ligger an til å få fornyet tillit. Valglokalene stenges først klokken 20, og resultatet er ventet i 23-tiden.
 • Sharm el-Sheikh: Israels statsminister Ariel Sharon og den palestinske presidenten Mahmoud Abbas skal etter planen kunngjøre en israelsk-palestinsk våpenhvile når de møtes i Egypt.
 • Washington: Pentagon skal granske sin egen praksis med å betale journalister for å påvirke opinionen på Balkan.
 • Paris: USAs utenriksminister Condoleezza Rice legger fram sitt syn på forbindelsene og samarbeidet over Atlanterhavet.
 • Brussel: Statsminister Kjell Magne Bondevik møter EU-kommisjonens president José Manuel Barroso og EUs koordinator for utenrikspolitikk Javier Solana i Brussel.
 • New York: FNs generalsekretær Kofi Annan anklager Sudan for å la de ansvarlige for overgrep gå fri i Darfur.