Sparebanken Møre har inngått avtale med EDB om kjøp av produktløsninger og driftstjenester for bankens virksomhet. Avtalen erstatter tidligere kontrakter og gjelder fra 2005 frem til utgangen av 2009. Samlet kontraktsverdi for fem års-perioden er på nær 200 millioner kroner. Sparebanken Møre har inngått avtale med EDB om kjøp av produktløsninger og driftstjenester for bankens virksomhet. Avtalen erstatter tidligere kontrakter og gjelder fra 2005 frem til utgangen av 2009. Samlet kontraktsverdi for fem års-perioden er på nær 200 millioner kroner. Med denne nye avtalen med Sparebanken Møre bekrefter EDB sin posisjon i det norske bankmarkedet innenfor så vel frittstående banker som større bankgrupperinger, heter det i en melding. Nåværende avtale mellom Sparebanken Møre og EDB løper til 2007, og forlenges nå med ytterligere to år frem til utgangen av 2009.Sparebanken Møre viderefører avtale og samarbeid om en komplett portefølje av bankløsninger og driftstjenester fra EDB. EDB leverer løsninger innenfor områdene innskudd, finansiering, kort og betalingsformidling, regnskap og rapportering, meldingsdistribusjon og kundedialogtjenester, nettbank, løsninger for bankkontor, samt drift av samtlige bankløsninger og av bankens infrastruktur.