IGE har ifølge en børsmelding kjøpt 50 prosent av det 250 ha store undersøkelsesområdet Hässjaberg i Gävleborgs län i Sverige. IGE har ifølge en børsmelding kjøpt 50 prosent av det 250 ha store undersøkelsesområdet Hässjaberg i Gävleborgs län i Sverige. Totalt har selskapet truffet på ca. ti mineraliserte blokker ved en skogsvei, med et gullinnhold på opptil 28 gram per tonn. De fleste har et innhold på åtte gram per tonn.Ellers, som har opsjon på ytterligere 25 prosent av området, har funnet interessante verdier av kbåde obber, nikkel, palladium og kobolt.