s eierandel i Elbodan øker fra 28,5 prosent til 53,6 prosent, samtidig som Expert oppnår 62,4 prosent av stemmene. s eierandel i Elbodan øker fra 28,5 prosent til 53,6 prosent, samtidig som Expert oppnår 62,4 prosent av stemmene. Den andre av i alt tre tilbudsperioder under Experts kjøpstilbud på samtlige aksjer i den danske hvitevarekjeden Elbodan ble avsluttet 31. januar 2005. I denne perioden kunne Elbodans aksjonærer velge å selge sine aksjer til Expert mot oppgjør i kontanter til kurs 4,15 danske kroner per Elbodan-aksje, alternativt bytte sine aksjer til Expert- aksjer til kurs 4,35 danske kroner per Elbodan-aksje.Etter den andre tilbudsperiodens utløp vil Expert kjøpe totalt 1.776.879 Elbodan-aksjer for åtte millioner kroner. I tillegg vil totalt 23.014.556 Elbodan-aksjer bli byttet til 1.930.284 Expert-aksjer.Oppgjøret for aksjeombyttingen foretas ved at aksjene overføres fra Experts egen beholdning av aksjer i midten av februar 2005.