Ibas ser på muligheter for å kjøpe eller slå seg sammen med andre selskaper for raskere å få en markedsposisjon også i det sørlige Europa, uttales det.- Oppkjøp og fusjoner er en del av den strategien, sier Ibas-sjefen Bjørn Arne Skogstad på en presentsjon av resultater tirsdag, i følge Reuters.Skogstad sier Ibas har ambisjoner om å bli det ledende selskapet innen sine datasikkerhetssegmenter i hele Europa, en posisjon han mener selskapet i dag har i Nord-Europa.Både organisk vekst gjennom etablering av egen virksomhet i nye markeder og oppkjøp skal lede til dette målet.