I sin morgenanalyse i dag har Corporate Advice & Research (CAR) sett på det tekniske i I sin morgenanalyse i dag har Corporate Advice & Research (CAR) sett på det tekniske i-aksjen. -aksjen. - Aksjen er litt glemt om dagen, og har falt ned mot støttenivået på 33 kroner, samtidig som den er blitt kortsiktig oversolgt. Utfra disse faktorer mener vi dette er en meget bra kjøpsmulighet, heter det i analysen.CAR anbefaler kjøp på kurser rundt 33, med 36, 39 og 48 kroner som hhv. kortsiktig, mellomlangsiktig og langsiktig target.Tomra-aksjen er sist omsatt for 33,50 kroner på Oslo Børs, opp 0,6 prosent.