Opticom taper penger

Opticom taper fortsatt penger. Emisjon vil komme.

Børs

Opticom melder om et resultat før skatt på minus 35,9 millioner kroner i fjerde kvartal 2004, mot minus 183,7 millioner kroner i samme periode året før. Opticom melder om et resultat før skatt på minus 35,9 millioner kroner i fjerde kvartal 2004, mot minus 183,7 millioner kroner i samme periode året før. Konsernets inntekt på 55,6 millioner kroner i 2004 var hovedsaklig lisensinntekten fra Intel for utvidet bruksområde av Thin Film Electronics' (TFE) teknologi. Opticom hadde ingen inntekt i fjerde kvartal.Driftskostnadene på 17,6 millioner i fjerde kvartal var litt lavere enn foregående kvartal, ettersom ytterligere kostnadsreduksjoner fikk effekt. Faktiske driftsutgifter ble i 2004 15,8 millioner kroner mindre enn i 2003.- Styret i Opticom foretar en grundig gjennomgang av TFE og selskapets aktiviteter. Når konklusjonene foreligger vil styret søke finansiering av videre drift ved en emisjon, heter det videre.

Nyheter
Teknologi