Det er innført børspause i Q-Free i påvente av publisering av en melding.Det er innført børspause i Q-Free i påvente av publisering av en melding.