Tandberg Data vil ifølge Reuters rapportere et driftsunderskudd på 9,7 millioner kroner i fjerde kvartal. Det skjer etter at Tandberg Data betrakter det som riktig å behandle Tandberg Storage som et regnskapsmessig tilknyttet selskap.Tandberg Data skriver en i melding i dat at selskapet vil legge frem midlertidige tall for 2004 tirsdag 8. februar.Ettersom Tandberg Storage har et betydelig negativt resultat, vil det gi en negativ resultateffekt i fjerde kvartal for Tandberg Data på 7,9 millioner kroner. Selskapet skriver videre at denne effekten kun er regnskapsmessig, og ikke har noen kontantstrømeffekt.