Four Seasons Venture II AS har i dag solgt 200.000 aksjer i Active24. Etter salget har Four Seasons Venture II AS 1.668.100 aksjer, tilsvarende 4,496 prosent av selskapet.Four Seasons Venture II AS har i dag solgt 200.000 aksjer i Active24. Etter salget har Four Seasons Venture II AS 1.668.100 aksjer, tilsvarende 4,496 prosent av selskapet.