Slipper ikke Tomra

DnB Nor Markets opprettholder kjøpsanbefalingen på Tomra.

Børs

Tomra skuffet markedet med sine tall for 4. kvartal. Nå føyer DnB Nor Markets seg inn i rekken av meglerhus som nedjusterer forventningene til inneværende år.Men kjøpsanbefalingen på aksjen opprettholdes:- Vi venter at nyhetsstrømmen rundt selskapet, og da i forbindelse med Tyskland, vil være positiv i tiden fremover. Men de første kontraktene kan ikke ventes før i løpet av 2. halvår, heter det i dagens morgenrapport fra meglerhuset.Tomra-aksjen er sist omsatt for 29,80 kroner, etter en nedgang på nesten 12 prosent.

Nyheter
Børs