Kværner får en gevinst på 120 millioner fra det varslede salget av Ellayess til Aker Kværner, går det frem av en børsmelding. Kontanteffekten er 96 millioner kroner. Kværner får en gevinst på 120 millioner fra det varslede salget av Ellayess til Aker Kværner, går det frem av en børsmelding. Kontanteffekten er 96 millioner kroner. Virksomheten i Ellayess verdsettes til 284 millioner kroner, heter det videre.