Siste utgave av ØRs Børsspeilet viser at det fremdeles kun er to aksjer med i det som betegnes som "superporteføljen". Disse selskapene er Belships og Aktiv Kapital.Plasseringene gjelder fra 8. februar. Mer om forrige runde.