Enskilda Securities, Fondsfinans, Handelsbanken og Carnegie venter seg ifølge Reuters i snitt en topplinje i Aktiv Kapital på 522 millioner kroner i 4. kvartal. Dette er omtrent det samme som i samme periode året før. Enskilda Securities, Fondsfinans, Handelsbanken og Carnegie venter seg ifølge Reuters i snitt en topplinje i Aktiv Kapital på 522 millioner kroner i 4. kvartal. Dette er omtrent det samme som i samme periode året før. Driftsresultatet ventes å stige fra 74 til 104 millioner kroner.Tre av de fire analytikerne sier kjøp, den siste selg.Aktiv Kapital legger frem sine resultater i morgen, 4. februar.