Consorte Group ASA har ifølge en børsmelding inngått avtale med Viasat i alle skandinaviske land for levering av telefoniportal. Consorte Group ASA har ifølge en børsmelding inngått avtale med Viasat i alle skandinaviske land for levering av telefoniportal. Kontrakten representerer en utvidelse av det eksisterende samarbeidet mellom Consorte og Viasat A/S i Danmark.Kontrakten har en initiell varighet på to år, heter det videre.