Blom til Midt-Østen

Blom inngår kontrakt i Saudi-Arabia.

Børs

Blom ASA er tildelt en kontrakt på 21,5 millioner kroner med det saudiarabiske `Ministry of Municipalities and Rural Affairs`. Kontrakten omfatter flyvefotografering og kartlegging av Assir-området i Saudi Arabia. Blom ASA er tildelt en kontrakt på 21,5 millioner kroner med det saudiarabiske `Ministry of Municipalities and Rural Affairs`. Kontrakten omfatter flyvefotografering og kartlegging av Assir-området i Saudi Arabia. Kontrakten vil bli påbegynt høsten 2005 og forventes avsluttet høsten 2006.Kontraktstildelingen bekrefter at Bloms nye selskapsstruktur har gjort selskapet godt posisjonert for internasjonale oppdrag, heter det i en melding.

Nyheter
Børs