- Ikke tilfreds

Conseptor sier seg ikke fornøyd med omsetning og lønnsomhet i fjerde kvartal.

Børs

Conseptor rapporterer om et resultat før skatt på minus 10,5 millioner kroner i fjerde kvartal 2004, mot minus 14,5 millioner kroner i samme periode året før. Driftsresultatet ble forbedret med 5,2 millioner kroner til minus 9,7 millioner kroner. Conseptor rapporterer om et resultat før skatt på minus 10,5 millioner kroner i fjerde kvartal 2004, mot minus 14,5 millioner kroner i samme periode året før. Driftsresultatet ble forbedret med 5,2 millioner kroner til minus 9,7 millioner kroner. Selskapets driftsinntekter utgjorde 80,3 millioner kroner, sammenlignet med 74,1 millioner kroner i fjerde kvartal 2003. Det foreslås et utbytte på 0,30 kroner per aksje for 2004.Selskapet er tilfreds med å realisere en fjerde kvartal 2004 sammenlignet med samme periode i fjor. Dette skyldes i hovedsak flere egeneide butikker i konsernet. Selskapet er komfortabelt med kostnadsutviklingen i kvartalet og året som helhet. Kostnadene ligger på et tilfredsstillende nivå godt innenfor selskapets egne prognoser.Samlet sett er imidlertid ikke selskapet tilfreds med omsetningen og lønnsomhet for kvartalet. I et svært tøft marked traff ikke Conseptor ikke optimalt med sine kolleksjoner, og fikk dermed dårligere omsetning enn forventet.

Nyheter
Børs