Innsider selger kjempepost

Nærstående til DnB Nor-innsider selger aksjer for 65 millioner kroner.

Børs

Nærstående av Sten Sture Larre har 22. mars 2005 solgt én milion aksjer i DnB Nor til kurs 65 kroner. Nærstående kontrollerer etter salget 1.085.239 aksjer i selskapet.Nærstående av Sten Sture Larre har 22. mars 2005 solgt én milion aksjer i DnB Nor til kurs 65 kroner. Nærstående kontrollerer etter salget 1.085.239 aksjer i selskapet.

Nyheter
Børs