Tvenge får nei

Kredittilsynet setter ned foten for Torstein Tvenges ønsker for Privatbanken.

Børs

Investor Torstein Tvenge har søkt Kredittilsynet om å få konvertere sine obligasjonslån i Privatbanken til aksjer. Det nekter tilsynet ham, ifølge DN.- Vår soleklare holdning er at dette har Torstein Tvenge ikke adgang til. Også kontofører vil se at dette ikke er kurant, sier seksjonssjef Kjell Arne Aasgaarden i Kredittilsynet ifølge avisen.Tvenge har i brev til tilsynet bedt om konverteringen. Dette vil gi investoren en eierandel et sted mellom 29 og 35 prosent.

Nyheter
Børs