Oppgraderer sparebank

Sparebanken Østs rating oppjusteres.

Børs

Moody`s oppgraderte i dag Sparebanken Østs kortsiktige rating fra P-2 til P-1, opplyser banken i en melding.Moody`s oppgraderte i dag Sparebanken Østs kortsiktige rating fra P-2 til P-1, opplyser banken i en melding.

Nyheter
Børs