Slik gikk emisjonen

Den etterfølgende emisjonen i Scana Industrier er over. Slik gikk tegningen.

Børs

Tegningsperioden for den etterfølgende emisjonen i Scana Industrier asa ble avsluttet fredag. Tegningsperioden for den etterfølgende emisjonen i Scana Industrier asa ble avsluttet fredag. Etter utløpet av tegningsperioden hadde selskapet mottatt tegninger for totalt rundt 29 millioner aksjer til en kurs på 3,45 kroner per aksje. Registreringsprosessen er fortsatt ikke avsluttet grunnet de omsettbare tegningsrettene.Selskapet vil totalt utstede 14,5 millioner nye aksjer med totalt emisjonsproveny på drøye 50 millioner kroner, hvorav 18.125.000 kroner i ny aksjekapital.

Nyheter
Børs