Sterk innsideraksje

Finansavisens Innsideportefølje fortsetter oppturen. Denne gang er det spesielt én aksje som utmerker seg.

Børs

Innsidernes aksjeportefølje fortsetter å levere god utvikling, og denne gang er det spesielt Wilson som utpeker seg positivt. Aksjen leverte 9,9 prosent i forrige uke, og gjorde dermed sitt til at porteføljen toppet markedet med 1,02 prosentpoeng. Så langt i år har Innsideporteføljen steget nær 36 prosent, hvilket betyr 24,3 prosentpoeng meravkastning i forhold til markedet.Oppgang ble det også for Orkla (3,2%) og Telenor (0,8%). Nykommer denne gang er Ignis, mens Aker går ut av det gode selskap.

Innsideporteføljen - uke 14Innsideporteføljen - uke 14
SelskapSelskapTatt innTatt innKjøpskursKjøpskursStop l. (85%)Stop l. (85%)Forr. UkeForr. UkeSiste kursSiste kursAvk.tot.Avk.tot.Avk. Siste ukeAvk. Siste uke
Aktiv KapitalAktiv Kapital21.01.200521.01.2005113,50113,5096,4896,48119,00119,00116,00116,002,20 %2,20 %-2,52 %-2,52 %
OrklaOrkla18.02.200518.02.2005217,00217,00184,45184,45231,50231,50239,00239,0010,14 %10,14 %3,24 %3,24 %
TelenorTelenor25.02.200525.02.200558,0058,0049,3049,3057,7557,7558,2558,250,43 %0,43 %0,87 %0,87 %
IgnisIgnis08.04.200508.04.20050,660,660,560,56NyNy0,660,66NyNyNyNy
WilsonWilson01.04.200501.04.200520,2020,2017,1717,1720,2020,2022,2022,209,90 %9,90 %9,90 %9,90 %
Ut:Ut:
AkerAker07.01.200507.01.200570,7570,7560,1460,1491,7591,7598,7598,7539,58 %39,58 %7,63 %7,63 %
DifferansenDifferansenInnsideportef.Innsideportef.Hovedind.Hovedind.Diff.Diff.
Siste ukeSiste uke3,82 %3,82 %2,81 %2,81 %1,02 %1,02 %
Hittil i årHittil i år35,95 %35,95 %11,65 %11,65 %24,30 %24,30 %

Nyheter
Børs