Sveaas på farten

Investor Christen Sveaas informerer om nye rokkeringer i sine Ementor-aksjer.

Børs

Kistefos AS har den 15. april innløst tidligere inngåtte terminkontrakter som følger: Kistefos AS har den 15. april innløst tidligere inngåtte terminkontrakter som følger: 27.247.771 (7,1%) aksjer er kjøpt på terminkurs 2,84 kroner pr aksje, 17.477.349 (4,6%) aksjer er kjøpt på terminkurs 2,53 kroner pr aksje, 3.061.146 (0,8%) aksjer er kjøpt på terminkurs 2,91 kroner pr aksje og 9.450.000 (2,5%) aksjer er kjøpt på 2,94 kroner pr aksje.Christen Sveaas og selskaper kontrollert av ham har også innløst tidligere inngåtte terminkontrakter som følger:11.201.600 (2,93%) aksjer er kjøpt på terminkurs 2,94 kroner pr aksje og 7.940.360 (2,08%) aksjer er kjøpt på terminkurs 2,53 kroner pr aksje.Den samlede beholdningen av eide og kontrollerte aksjer, for Kistefos AS og Christen Sveaas, er uforandret som følge av disse transaksjonene.

Nyheter
Næringsliv