Innsider hamstrer AIK

Innsider øker beholdningen i Aktiv Kapital. (Korrigert)

Børs

Nærstående til Haakon Korsgaard har 18. mai kjøpt 3.000 aksjer i Aktiv Kapital ASA til kurs 92 kroner. Ny beholdning for nærstående er 15.500 aksjer.Korreksjon: Oslo Børs har rettet beholdning fra 6.000 til 15.500 aksjer

Nyheter
Børs