- Kjøp Lerøy

Meglerhus anbefaler kjøp av Lerøy Seafood etter at selskapet la frem tall.

Børs

DnB Nor Markets fikk et positivt inntrykk av fredagens kvartalsrapport fra DnB Nor Markets fikk et positivt inntrykk av fredagens kvartalsrapport fra Lerøy Seafood. Marginene innen handelsvirksomheten var bedre enn ventet. Det samme var produksjonskostnadene innen tilknyttede selskaper. Marginene innen handelsvirksomheten var bedre enn ventet. Det samme var produksjonskostnadene innen tilknyttede selskaper. Meglerhuset justerer opp estimatene noe, og opererer med en EPS for 2005 på 3,95 kroner. Aksjen får en kjøpsanbefaling med kursmål 45 kroner.Lerøy-aksjen stiger 2,8 prosent til 40,10 kroner.

Nyheter
Næringsliv