Analysesjef Karl Otto Eidem i Norse Securities sier til Finansavisen at Norsk Hydro fortsatt er billigg og at det, i tillegg til oljeprisen vil holde seg, kan det skje spennende strukturelle ting. Han sikter da blant annet til selskapets tilbakekjøp av aksjer.Eidem har ingen problemer med å se Statoil i 140 og Hydro i 600 kroner.Han trekker også frem oljerelaterte aksjer som Stolt Offshore og Ocean Rig, samt fiskerelaterte aksjer som Pan Fish og Fjord.Når det gjelder Frontline er Eidem sikker på at kursen skal betydelig ned. Problemet er imidlertid at "hele byen" er short i aksjen, sier han til Finansavisen.