Anbefaler seks aksjer

Analytiker stokker om i porteføljen. Her er seks kjøpsanbefalinger.

Børs

I dagens morgenrapport fra B.I. Pettersen Børsanalyser kan vi lese at analytikeren bytter ut Itera og TTS Marine til fordel for Protect Data og Otrum i den anbefalte porteføljen.Anbefalingene:

  • Kværner - kjøp
  • Global Geo Services - kjøp
  • Protect Data - kjøp
  • Otrum - kjøp
  • Aker Yards - kjøp
  • Hexagon Composites - kjøp

Nyheter
Næringsliv