har inngått en avtale om leveranser til verdens største bambus-fabrikk, som skal bygges i Kina. Ordren har en verdi på om lag 10 millioner dollar. har inngått en avtale om leveranser til verdens største bambus-fabrikk, som skal bygges i Kina. Ordren har en verdi på om lag 10 millioner dollar. Fabrikken er en viktig del av en ny massefabrikk Guizhou Chitianhua Paper Industrial Co bygger i Guizhou-proivnsen. Denne vil produsere 200.000 tonn masse per år.Kvaerner Pulping AB, en del av Aker Kværner-gruppen vil stå for ingeniørtjenester, innkjøp og byggeledelse,