En dagsfersk aksjonærutskrift fra
Pan Fish
  1. Nordea Bank Norge: 567.291.209 aksjer (47,18 prosent)Nordea Bank Norge: 567.291.209 aksjer (47,18 prosent)
  2. DnB Nor: 293.569.738 aksjer (24,42 prosent)DnB Nor: 293.569.738 aksjer (24,42 prosent)
  3. Nordea Issuer Service samlekonto emisjoner: 15.286.666 aksjer (1,27 prosent)Nordea Issuer Service samlekonto emisjoner: 15.286.666 aksjer (1,27 prosent)
  4. MP Pensjon: 14.097.945 aksjer (1,17 prosent)MP Pensjon: 14.097.945 aksjer (1,17 prosent)
  5. Institusjonen TFritt: 9.800.000 aksjer (0,82 prosent)Institusjonen TFritt: 9.800.000 aksjer (0,82 prosent)
viser at den kjente investoren Øystein Stray Spetalen sitter på 9.051.001 aksjer i selskapet, noe som gjør Spetalen til den sjette største aksjonæren. Det tilsvarer 0,75 prosent av aksjene.Øysteins bror Eirik Stray Spetalen eier 7,3 millioner aksjer gjennom Kristianro AS.En annen kjent investor, Tore Aksel Voldberg, har 4.073.000 aksjer. Vi merker oss også at John Fredriksen satser på fisk. Han sitter på 5,6 millioner aksjer gjennom Geveran.De største aksjonærene: