Det er innført børspause i Northern Oil i påvente av en melding fra selskapet.Det er innført børspause i Northern Oil i påvente av en melding fra selskapet.