Bredbåndsleverandøren Bredbåndsleverandørenhar i dag signert en avtale om kjøp av virksomheten fra konkursboet til IP Tele for et moderat beløp. har i dag signert en avtale om kjøp av virksomheten fra konkursboet til IP Tele for et moderat beløp. Eiendelene knytter seg primært til kundebasen i IP Tele som per dags dato består av om lag 1.000 privatkunder og 400 bedriftskunder.Oppkjøpet er et naturlig ledd i strategien om å skape vekst innen bredbåndstelefoni. Catch ser potensial i å konvertere kunder over til egen IP plattform, samt salg av tilleggstjenester til IP Teles eksisterende kundebase.Integrasjonsrisikoen vurderes som begrenset ettersom IP Tele benytter samme underleverandører som Catch.IP Tele oppnådde i 2004 en omsetning på om lag 12 millioner kroner.