Det slippes en rekke, sentrale nøkkeltall i løpet av dagen.Fra ØMU kommer PPI for april (kl.11), mens rentebeskjeden fra den europeiske sentralbanken (ESB) foreligger kll. 13.45 i ettermiddag.Fra USA kommer endelig produktivitet for første kvartal (kl. 14.30), arbeidskraftkostnad for samme periode (kl. 14.30), jobless claims for uke 21 (kl. 14.30) og industriordre i april (kl. 16.00).
Innenriks:Utenriks:
Oslo: Forhandlingsmøte mellom Fremskrittspartiet og regjeringspartiene om revidert nasjonalbudsjett klokken 12.00 i finanskomiteens møterom, Komiteenes hus, Stortinget.Svalbard: Statsminister Kjell Magne Bondevik deltar på et klimaseminar ved Det arktiske marinlaboratoriet i Ny-Ålesund.Oslo: Krekar-saken starter i Oslo tingrett.Oslo: Redegjørelse av forsvarsministeren om EUs innsatsstyrker, forhåndslagring og den videre innsats i Afghanistan.Oslo: Justiskomiteen avgir innstilling om Ot.prop. nr. 60, Lov om endringer i straffeprosessloven og politiloven.Arendal: Statens Byggeskikkpris 2005 deles ut under en konferanse om Drivkrefter i stedsutviklingen - By- og tettstedsutvikling på Agder.Bergen: Toppolitikere fra de fire nordiske vennskapsbyene Göteborg, Århus, Åbo og Bergen møtes i Bergen for å diskutere Norden i Europa og Lokaldemokratiet i Norden.Oslo: Åpent Slotts utstilling og omvisninger på Oscarshall lystslott åpner sine dører for publikum søndag 5. juni 2005.Trondheim: NANOMAT - Birkeland-konferansen 2005. Hovedtema: Nanoteknologi og nye materialer.Oslo: Kirkerådet i Den norske kirke har møte.Kristiansand: KrF sparker i gang den lange valgkampen med en partiledelsesturné.Skedsmo: Hellerudmarken arrangeres for første gang. Dette skal bli Østlandets største marken. Hele 7.000 kvadratmeter tivoli, kremmermarked med rundt 300 utstillere, hesteridning, barnas gård, talentshow, konserter og en rekke aktiviteter for store og små.Oslo: Frokostmøte med CIVITA: Er friskolene et positivt supplement til den offentlige skolen? Utdanningsminister Kristin Clemet møter Aps stortingsrepresentant og medlem i kirke- og undervisningskomiteen, Vidar Bjørnstad, til debatt.Bergen: Kulturbyråd Henning Warloe, Hundreårsmarkeringen-Norge 2005 og Statsbygg inviterer til pressekonferanse for å avsløre det fullstendige programmet for Hundreårsfestivalen i Bergen. Festivalen går av stabelen 7. - 19. juni.Tromsø: Torsdag 2. juni i år arrangeres det for første gang et informasjons- og kontaktseminar i Tromsø vedrørende muligheter for næringssamarbeid med Den tsjekkiske republikk.Oslo: Fritt Ord holder pressekonferanse for å informere om Grunnlovskonferansen 2005, som holdes i Grieghallen i Bergen 14. og 15. november. Er grunnloven av 1814 egnet i dagens Norge?Høvik: Henie Onstad Kunstsenter har pressevisning av utstillingen «Intimate Absence» av Patrick Huse.Trondheim: Statkraft, Det Norske Veritas og Statoil holder pressekonferanse om en ny samarbeidsavtale vedrørende hydrogen.Oslo: Pressevisning av utstillingen Monarkiet & Fotografiet 1905 - 2005 av fotografene Anders B. Wilse, Arne Knudsen og gjester.Tønsberg: Mediene inviteres til en markering ved Sykehuset i Vestfold, som har det første laboratoriet i landet som akkrediteres etter ny ISO-standard for medisinske laboratorier.Oslo: Stenersenmuseet viser fotoutstillingen «Eye to eye» av rockelegenden Graham Nash. Nash startet The Hollies sammen med Alan Clark i Manchester i 1962.Fagernes: Telemarksforskning Bø presenterer «Den vanskelige dialogen - om innbyggerhøring og evaluering av forsøket på kommunesammenslåing i Valdres i 2004».Sola: Academy of Sciences ved Universitetet i Stavanger arrangerer konferansen «Energy and Society: Technological and Social Challenges». Vitenskapsfolk innen fagområdene teknologi, statsvitenskap, sosiologi, teologi og filosofi fra USA, Tyskland, Danmark, Finland og Norge deltar, og vil med ulike innfallsvinkler diskutere energi, samfunnsendringer og sosialt ansvar.Oslo: Miljøfestival med villmarksleir på Karl Johan lørdag, og safariutflukter til Akerselva, Hovedøya og i Østmarka de øvrige dagene.Oppdal: Musikkfestivalen Swingin Oppdal starter. Blant årets artister er Nora Brockstedt m/kvartett (kirkekonsert), Queen Bees, Margaret Berger m.fl.Hamar: Moderniseringsminister Morten Meyer overrekker miljømerket Svanen til Scandic Hamar.Statistisk sentralbyrå legger fram befolkningsstatistikk. Familier, per 1. januar 2005.Statistisk sentralbyrå legger fram oversikt over finansinstitusjoner, 1. kv. 2005.Statistisk sentralbyrå legger fram investeringsstatistikk. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning, 2. kv. 2005.Statistisk sentralbyrå legger fra investeringsstatistikk. Oljevirksomheten, 2. kv. 2005.Statistisk sentralbyrå legger fram oversikt over livs- og skadeforsikring, 1. kvartal 2005.Haag: Nederlenderne sa et rungende nei til EUs grunnlov onsdag etter å ha gått mann av huse for å delta i landets første folkeavstemning noensinne. Hvilken skjebne grunnloven nå vil lide, tør ingen spå.Haag: Nederlandske aviser kaller det overveldende nei-flertallet knusende og et slag i ansiktet på landets regjering. London/Haag: Det massive nei-flertallet i Nederland er et mer avgjørende slag mot EU-grunnloven enn den franske avvisningen av dokumentet, skriver den britiske avisen The Times torsdag. København/Oslo: Danske myndigheter trekker med umiddelbar virkning godkjennelsen av STS, som sender utvekslingsstudenter til USA og andre land. Santa Maria: En nervøs Michael Jackson venter nå på juryens dom som i verste fall kan bety 20 års fengsel dersom de finner ham skyldig i tiltalen. Kashmir: Ledere fra den største, moderate separatistkoalisjonen i indisk Kashmir får torsdag for første gang reise til Pakistan for å delta i fredssamtaler. Den historiske grensekryssingen er et ledd i den pågående fredsprosessen mellom India og Pakistan for å løse den bitre striden om Kashmir. Jerusalem: Israel skal etter planen løslate 400 palestinske fanger.Kilder: Finansavisen, NTB.