DnB Nor Markets topper oversikten over de største meglerhusene på Oslo Børs i mai 2005. Markedsandelen var på 10,49 prosent. Carnegie og Enskilda Securities følger på de neste plassene med henholdsvis 8,50 og 8,25 prosent. DnB Nor Markets topper oversikten over de største meglerhusene på Oslo Børs i mai 2005. Markedsandelen var på 10,49 prosent. Carnegie og Enskilda Securities følger på de neste plassene med henholdsvis 8,50 og 8,25 prosent. Her finner du