EDB + Ementor

EDB Business Partner og Ementor skal hjelpe Trondheim kommune.

Børs

Trondheim kommune har innstilt EDB Business Partner ASA som leverandør av IT-drift og utviklingstjenester. Avtalen har en varighet på tre år fra 1. januar 2006, med en opsjon på to års forlengelse. Samlet kontraktsverdi de tre første årene er forventet å bli om lag 225 millioner kroner. Trondheim kommune har innstilt EDB Business Partner ASA som leverandør av IT-drift og utviklingstjenester. Avtalen har en varighet på tre år fra 1. januar 2006, med en opsjon på to års forlengelse. Samlet kontraktsverdi de tre første årene er forventet å bli om lag 225 millioner kroner. Kontraktsverdi for Ementor de tre første årene vil være rundt 30 millioner kroner.Ementor er underleverandør til EDB på servicedesk og vil også kunne få oppdrag gjennom EDB innenfor On-Site og byttepool-tjenester, utstyrsleveranser, programvareleveranser, systemintegrasjon, konsulenttjenester og telefoni/stamnet.

Nyheter
Næringsliv