Ementor har inngått en avtale med Forsvarets Materielverk i Sverige (FMV) om teknisk forvaltningsstøtte, heter det i en børsmelding. 15 millioner svenske kroner over to år er avtalen verdt.Avtalen åpner også for andre tjenester og forlengelse av avtalen til en totalverdi på opptil 35 millioner svenske kroner.