Aksjemegler Helge Lunde i Kaupthing vraker tre av fire aksjer (Aktiv Kapital, Norske Skog og Altinex) fra sin anbefalte portefølje i Økonomisk Rapports Børsspeil. Bare Tandberg Television får fortsatt bli værende i porteføljen.Lundes nye portefølje:
  • PGS ("Vil høyst sannsynlig oppleve et stramt seismikkmarked fremover")PGS ("Vil høyst sannsynlig oppleve et stramt seismikkmarked fremover")
  • Siem Offshore ("fortsatt attraktivt priset tatt veksten og sektoren i betraktning")Siem Offshore ("fortsatt attraktivt priset tatt veksten og sektoren i betraktning")
  • Tandberg Television ("Med uttalelsen om at SBC kontrakter fortsatt er aktuelt bør aksjen kunne trekke i positiv retning")Tandberg Television ("Med uttalelsen om at SBC kontrakter fortsatt er aktuelt bør aksjen kunne trekke i positiv retning")
  • SuperOffice ("spennende IT Software case"SuperOffice ("spennende IT Software case"
Anbefalingene tar utgangspunkt i kurser per 7. juni.