DnB NOR Markets anbefaler kjøp av Statoil-aksjen i dagens rapport.- I forbindelse med morgendagens kapitalmarkedspresentasjon av Statoil kan vi forvente å se et selskap som ønsker å trappe opp veksttakten fremover. Avtalen med EnCana indikerer at ledelsen legger en oljepris på USD 25-30 til grunn i sin planlegging. Ved å heve forutsetningen for den langsiktige oljeprisen til USD 30 per fat, vil selskapet stå foran et betydelig økt antall muligheter. Vi venter at selskapet signaliserer fortsatt opprettholdt satsing i nye områder, som blant annet Barentshavet. Det synes også klart at selskapet arbeider med ekspansjonsplaner for raffinerivirksomheten på Mongstad, skriver meglerhus.Kjøp anbefales med kursmål 135 kroner. Statoil hadde i går en god børsdag med.