Ifølge Henning Øglænd i det svenske private equity-selskapet Ratos skal private investeringsfond handle for hele 200 milliarder kroner i Norden de neste par-tre årene. Det betyr at det vil komme en rekke oppkjøp. Ifølge Henning Øglænd i det svenske private equity-selskapet Ratos skal private investeringsfond handle for hele 200 milliarder kroner i Norden de neste par-tre årene. Det betyr at det vil komme en rekke oppkjøp. - Jeg tror det vil komme en bølge av oppkjøp av små, børsnoterte selskaper i Norge. For denne typen selskaper, 15-20 stykker, fungerer Oslo Børs dårlig. De har generelt en markedsverdi på mellom 150-250 millioner kroner, aksjene er lite likvide, ledelsen tenker for mye på kvartalstallene og tar for kortsiktige beslutninger, aksjonærene er misfornøyde. Ratos ser på en rekke slike selskaper for tiden, sier Øglænd til DN.