Software Innovation troner i dag høyt oppe på omsetningstoppen. For kort tid siden ble det omsatt tre poster på 735.000 aksjer hver. To av handlene ble gjennomført til en aksjekurs på 18,10 kroner mens den siste gikk for 17,25 kroner.Det er i dag omsatt 2,2 millioner aksjer, hvilket tilsvarer 13,75 prosent av aksjene. Det er omsatt aksjer i konsulentselskapet for 52,6 millioner kroner.Den største aksjonæren i Software Innovation er Firmament. For en uke siden var selskapet oppført med en eierandel på 8,11 prosent. Christian Syverstad, investeringsansvarlig hos Firmament A.S, er styremedlem i Software Innovation.
I starten av mai ikke har kjøpt fler aksjerAksjonærliste:Navn30.05.05%-andelFirmament AS Vital Forsikring VPF DnB NOR Norge (IV) Skagen Vekst Nordea Bank Plc. Finland Aunaas Grethe Marita Arnleif Gjerde Hübert Leif Verdipapirfondet Avanse Norge JPMorgan Chase Bank. Clients Treaty acc. VPF Avanse Norge Aktiv NHOŽs Arbeidsmiljøfond Kaupthing ASA Meglerkonto INAK AS Svenska Handelsbanken Holberg Norge, Verdipapirfondet Burdarás HF. Kveim Per KLP Hagen Øistein Orkla Finans 30 Verdipapfondet Gjensidige NOR forsikring Nordea Bank Denmark Verdipapirfondet Nordea SMB NB Aksjefond VPF DnB Nor Norge Pensjon ToberInvest Nil Aksjespareklubben TA-INVEST CAT Invest I Hatteland Jakob Total beholdning: 16 025 3301 300 000 787 004 628 000 600 000 591 640 435 000 378 000 370 000 365 600 326 088 307 008 304 557 265 000 236 300 232 605 225 000 205 500 200 173 175 000 171 195 150 000 145 300 142 000 132 700 113 700 107 440 103 500 100 000 100 000 100 000 ----------- 9 298 3108,11 4,91 3,92 3,74 3,69 2,71 2,36 2,31 2,28 2,03 1,92 1,90 1,65 1,47 1,45 1,40 1,28 1,25 1,09 1,07 0,94 0,91 0,89 0,83 0,71 0,67 0,65 0,62 0,62 0,62 ------ 58,02
Diskuter denne saken her.
kjøpte Firmament A.S 500.000 aksjer i Software Innovation til en kurs på 16,50 kroner aksjen. Fra før hadde Firmament 1,3 millioner aksjer i konsulentselskapet. Syverstad var ikke tilgjengelig for en kommentar da HegnarOnline tok kontakt, men vi ser ikke bort fra at det er nettopp Firmament som kjøper seg ytterligere opp i Software Innovation. Firmament eier også 34 prosent av konsulentselskapet Bouvet, der Sverre Hurum er styreformann. HegnarOnline har forsøkt å komme i kontakt med Hurum, for å høre hvordan han ser på denne konstellasjonen, men får opplyst at han er ute i møte til klokken 14:00.Siste: Syverstad sier at de i Software Innovation.