25 mai ble det kjent at Ibas har mottatt en henvendelse der det indikeres en interesse i å fremsette et tilbud på samtlige aksjer i selskapet. Ifølge en børsmelding er selskapet fortsatt i en sonderingsfase. 25 mai ble det kjent at Ibas har mottatt en henvendelse der det indikeres en interesse i å fremsette et tilbud på samtlige aksjer i selskapet. Ifølge en børsmelding er selskapet fortsatt i en sonderingsfase. Ibas vil sende en ny børsmelding så snart det foreligger en avklaring.