Den islandske investeringsbanken Islandsbanki starter opp med direkte aksjehandel på Oslo Børs fredag 3. juni. Med Islandsbanki er nå 18 av 41 meglerhus på Oslo Børs såkalte fjernmedlemmer. Den islandske investeringsbanken Islandsbanki starter opp med direkte aksjehandel på Oslo Børs fredag 3. juni. Med Islandsbanki er nå 18 av 41 meglerhus på Oslo Børs såkalte fjernmedlemmer. Islandsbanki er fra før medlem på NOREX-børsene i Stockholm, København og Reykjavik.- Islandsbanki ønskes velkommen til Oslo Børs. En rekke utenlandske meglerhus har ønsket å bli medlemmer i Oslo de siste årene, og det er selvfølgelig svært hyggelig. Det bekrefter kvaliteten på den norske markedsplassen og bidrar til økt likviditet på Oslo Børs, sier børsdirektør Sven Arild Andersen.