Nærstående til Horisonten AS har i dag kjøpt 50.000 aksjer i Ibas til en kurs på 14,49 kroner stykket. Horisonten AS, med nærstående, har etter dette en beholdning på 1.106.500 aksjer, hvilket tilsvarer en eierandel på 10,45 prosent. Nærstående til Horisonten AS har i dag kjøpt 50.000 aksjer i Ibas til en kurs på 14,49 kroner stykket. Horisonten AS, med nærstående, har etter dette en beholdning på 1.106.500 aksjer, hvilket tilsvarer en eierandel på 10,45 prosent. Bak Horisonten AS finner vi styreformann Svein Golis gode venn Lars Ditlev Ditlevsen.