Kjøper teknologiselskap

PSI Group ASA sluker det svenske selskapet Industrisystem AB.

Børs

PSI Group ASA har inngått avtale om kjøp av samtlige aksjer i det svenske selskapet Industrisystem AB med hovedkontor i Karlskoga. Industrisystem jobber med Mobil Solutions / Automatiske Identifikasjons-systemer. PSI Group ASA har inngått avtale om kjøp av samtlige aksjer i det svenske selskapet Industrisystem AB med hovedkontor i Karlskoga. Industrisystem jobber med Mobil Solutions / Automatiske Identifikasjons-systemer. Med dette kjøpet tar PSI et viktig strategisk grep i det svenske markedet og dobler sin omsetning innen Mobil Solutions og blir den klart største aktøren i Sverige og Skandinavia innen dette segmentet.All PSI Groups virksomhet innen Mobil Solutions i Sverige vil bli samlet i PSI Industrisystem AB som vil bli ledet av Kjell Jareholt. Kjell Jareholt har vært VD og hovedaksjonær i Industrisystem og han vil inngå i PSI Groups konsernledelse.PSI kjøper samtlige aksjer i Industrisystem for 20 millioner svenske kroner, samt et tilleggsvederlagt på maksimalt seks millioner kroner som skal utbetales over tre år basert på oppnådde resultater og organisk vekst. Av kjøpesummen vil 10 millioner kroner bli gjort opp i aksjer i PSI med bindingstid på 1, 5 og 3 år.Regnskapsmessig overtagelse vil være pr 1. juli 2005.Industrisystem i Karlskoga AB har avvikende regnskapsår og omsatte i perioden 1/7-03 til 30/6-04 for SEK 68,1 mill. med en EBITDA på SEK 5 mill.

Nyheter
Næringsliv